Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim

Birçok öğretim işlevinin, eğitici ve öğrencinin birbirinden uzakta oldukları bir ortamda yapıldığı, resmi eğitim biçimidir (Verduin ve Clark, 1994). Uzaktan eğitim zaman, mekan vb. unsurlara göre  farklı şekillerde uygulanabilir:  

 • Eş zamanlı (senkron)
 • Eş zamansız (asenkron)
 • Karma öğrenme (blended learning)

Uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenmeyi desteklemesinden dolayı herkes için uygun bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim, örgün eğitim sisteminin birçok dezavantajı ortadan kaldırır. Örgün eğitimde  Maliyet, ulaşım,  bedensel engeller, çalışma hayatı ile beraber yürütme vb. dezavantaj olarak görülen durumları ortadan kaldırır.  

Uzaktan Eğitimin Avantajları 

 • Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırma
 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekleme
 • Uluslararası etkileşimi destekleme
 • Kitle eğitimini kolaylaştırma
 • Farklı eğitim seçeneği
 • Öğrenme ve öğretme olanaklarını erişimi artırma
 • Eğitim öğretim standartlarını yükseltme
 • Eğitimde maliyeti düşürme
 • Hızlı ve etkili güncelleme
 • Öğrenene serbestlik sağlama, sınırlamaları kaldırma
 • Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma
 • İlk kaynaktan bilgi sağlama
 • Eğitimde bireyselleştirmeyi destekleme
 • Mevcut eğitim sistemlerini destekleme

 

Program İşleyişi

Uzaktan eğitim sistemimizde, çğrenciler ders programında belirtilen gün ve saatte, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden derslerine senkron(canlı) olarak katılabilirler. Öğrenciler yapılan senkron derslerin arşiv kayıtlarına ve ders kaynaklarına OYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden erişebilirler. Öğrenci OYS ortamı aracılığı ile dersin öğretim üyesi veya arkadaşları ile işletişime geçebilirler. Dersi veren öğretim üyeleri OYS üzerinden öğrencilere ödev, proje vb. çalışmalar verebilirler.

Uzaktan Eğitimde Öğrenci Hakları

Uzaktan Eğitim programlarında okuyan öğrenciler ; öğrenci kimliği edinme, üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik ve olanaklarından yararlanabilirler. Merkezimiz bünyesinde verilen sertifika eğitimlerine katılan katılımcılara böyle bir imkan sunulmamaktadır.

Diploma / Sertifika

Önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında , YÖK Genel Kurulu'nun 30.03.2017 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca " uzaktan eğitim" ibaresinin yer alması zorunlu hale getirilmiştir. 

Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları merkezimiz tarafından verilmektedir.

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) uzaktan eğitim derslerinin sınavlarının internet ortamında yapılması ile ilgili düzenlemesi sebebi ile yüzyüze yapılmayan değerlendirmeler geçme notunun %20'sini geçememektedir. Bu nedenle,  uzaktan Eğitim dönem sonu final sınavının not ortalaması ağırlığı %80 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlar, daha önceden belirlenen yer ve saatte gözetmen eşliğinde yüzyüze yapılmaktadır. Dönem içi değerlendirme ise öğretim üyesinin kararı doğrultusunda internet üzerinden yapılabilmektedir.