Çerez Örnek
canlı destek

Uzaktan Eğitim

Birçok öğretim işlevinin, eğitici ve öğrencinin birbirinden uzakta oldukları bir ortamda yapıldığı, resmi eğitim biçimidir (Verduin ve Clark, 1994). Uzaktan eğitim zaman, mekan vb. unsurlara göre  farklı şekillerde uygulanabilir:  

 • Eş zamanlı (senkron)
 • Eş zamansız (asenkron)
 • Karma öğrenme (blended learning)

Uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenmeyi desteklemesinden dolayı herkes için uygun bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim, örgün eğitim sisteminin birçok dezavantajı ortadan kaldırır. Örgün eğitimde  Maliyet, ulaşım,  bedensel engeller, çalışma hayatı ile beraber yürütme vb. dezavantaj olarak görülen durumları ortadan kaldırır.  

Uzaktan Eğitimin Avantajları 

 • Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırma
 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekleme
 • Uluslararası etkileşimi destekleme
 • Kitle eğitimini kolaylaştırma
 • Farklı eğitim seçeneği
 • Öğrenme ve öğretme olanaklarını erişimi artırma
 • Eğitim öğretim standartlarını yükseltme
 • Eğitimde maliyeti düşürme
 • Hızlı ve etkili güncelleme
 • Öğrenene serbestlik sağlama, sınırlamaları kaldırma
 • Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma
 • İlk kaynaktan bilgi sağlama
 • Eğitimde bireyselleştirmeyi destekleme
 • Mevcut eğitim sistemlerini destekleme

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ