Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrenme Yönetim Sistemleri

 

 

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine, öğrenme öğretme süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir sistemdir. Öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geri bildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar.  ÖYS yazılımı sadece eğitim içeriğinin yayınlanmasından sorumlu internet sitesi değildir. Bu sistem aynı zamanda eğitim/öğretim faaliyetlerinin yönetilmesinden de sorumludur. Kısacası sanal ortamda bir okul kurup ve eğitim verebilmesi için gerekli olan her türlü hizmeti sunan programlardır.

Uzaktan eğitimde özellikle de e-Öğrenme süreçlerinde tüm öğretim süreçleri ve kaynakları bir ÖYS dahilinde bulunur. Merkezimizin bünyesinde verilen öğretim hizmetlerinde ÖYS olarak “Moodle” adı verilen açık kaynak kodlu yazılım ve "ALMS" yazılımı kullanılmaktadır. Çevrimiçi derslerde ise "Adobe Connect" yazılımı ve "Perculus" yazılımı kullanılmaktadır. Kullanılan bu yazılımlar birbirleri ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu şekilde çevrim içi derslere katılammayan öğrenciler ÖYS üzerinden eski ders kayıtlarına rahatlıkla ulaşabilmektedir.