Çerez Örnek
canlı destek

Lojistik yönetimi e-Yüksek Lisans

 

 

Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz E-Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.

21. yüzyıl, küreselleşen pazarları, değişen sosyo - ekonomik yapıları ve gelişen bilgi teknolojileri ile sürekli bir değişim yaratmaktadır. Bu değişim beraberinde belirsizliği getirmektedir. Bu durum işletmeleri ve yapılarını etkilemekte, onları, ortak hedefler belirlemeye ve bu hedeflere ulaşabilmek için değer zincirlerini beraber yönetmeye itmektedir. Yoğun rekabetin şekillendirdiği bu ortamda, lojistik, değer zincirinin ortasında yer almakta ve köprü görevi görmektedir. Bu bağlamda günümüzde bu alana yönelik çeşitli eğitim programlarının da yaygınlaştığı görülmektedir. Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, lojistik alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

Ayrıntılı ve güncel bilgi için tıklayınız...

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ