Çerez Örnek
canlı destek

Merkezin Amacı

Merkezimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 1. İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek,
 2. Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,
 3. Eğitim teknolojilerini imkânlarıyla eğitimin entegrasyonunu sağlamak,
 4. Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
 5. Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirerek Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,
 6. Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak,
 7. Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,
 8. Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 9. Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek, gelişen teknolojilere göre uzaktan eğitim sistemini güncellemek,
 10. Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için internet tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve uygulamaya koymak,
 11. Farklı birimlere veya diğer üniversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, süreli veya süresiz yayınlar yapmak.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ